Medie insights

medier viden, Frontpage PR og kommunikation københavn

Det danske mediebillede

Det danske mediebillede viser, at de traditionelle print- og TV-medier er under pres med faldende seertal, læsertal og abonnenter. Størstedelen af danskerne har adgang til TV og musik on-demand, mobilt bredbånd, ejer op til flere mobile enheder (tablet, bærbar computer og smartphone), samt har en profil på et eller flere sociale medier. Det påvirker medieforbruget positivt for online medier og sociale medier1.

Danskernes medieforbrug er blevet fragmenteret med second screen-adfærd, f.eks. ser forbrugerne nyheder i TV, tjekker emails på mobilen og browser efter en ferie på deres tablet – simultant2. Derfor består medieforbruget i dag i langt højere grad af små bidder af lidt her og der, og det er sjældent, at et medie har forbrugernes fulde koncentration.

Mobildataforbrug

En klar indikator på danskernes øgede medieforbrug ses på udviklingen af datatrafikken på mobilt bredbånd. Der har siden 2009 været en eksponentiel udvikling i datatrafikken sideløbende med, at danskerne stadig løbende får mulighed for at købe internet med hurtigere (internet) hastigheder, hvor det i dag er muligt for 83 % at koble sig på mindst 100 Mbit/s download og 30 Mbit/s upload1.

Trykte medier

I 2017 er der omkring 35 trykte dagblade i Danmark3

 • 6 nationale dagblade: Politiken, Jyllands-Posten, Berlingske, Børsen, Kristeligt Dagblad og Information
 • 3 daglige formiddagsblade: MetroXpress (gratis), BT og Extra Bladet
 • 26 mindre regionale dagblade: Regional- og lokalaviser (omkring 22 i totalt) fra 46.000 læsere (JyskeVestkysten) til 4.000 (Morsø Folkeblad).
 • 429 lokale ugeaviser4

Der har de seneste fem år været et støt fald i læsertallet for trykte medier. Tilbagegangen i læsertallene har specielt ramt de landsdækkende dagblade og regionale dagblade, der samlet har mistet 25,7% af læserne fra 2010-2014, men også formiddagsaviserne og de landsdækkende omnibus-/business-aviser (der ikke omfatter gratisaviser) har oplevet fald i læsertallene. De lokale ugeaviser har været oplevet et mindre fald og bliver stadig læst af 58% af befolkningen. Det eneste trykte medie, der har oplever fremgang i læsertallene, er gratisaviserne.

Til trods for opblomstringen af alternative nyhedsplatforme, er det dog stadig primært de traditionelle trykte medier, som leverer de nyhedshistorier, der præger det generelle mediebillede i Danmark2.

Erhvervsmedier

Der er en stigende interesse for erhvervsstoffet i Danmark. Pt. findes følgende erhvervsmedier, enten som enkeltstående medier eller med større erhvervssekstioner i medierne, udkommer både som print og online og er bl.a.

 • Børsen
 • Berlingske Business
 • Jyllands-Posten erhverv
 • dk (kun online)
 • dk (kun online)
 • Huset Markedsføring
 • Aktionæren, Dansk Aktionærforening
 • NPinvestor (kun online)
 • Proinvestor (kun online)
 • Euroinvestor (kun online)
 • TV2 Finans (online og TV)
 • DR Magasinet Penge (TV)
 • Penge & Privatøkonomi
 • Ugens Erhverv
 • Økonomisk Ugebrev

Online medier

I dag kommer ca. 30% af læserne på de danske online medier fra Facebook. Udover at have påvirket forbrugerne medieadfærd, har de sociale medier også påvirket medieindhold5. Der er færre medier til rådighed, og en stigende efterspørgsel fra forbrugeren på flere (små) nyhedshistorier, der har ført til, at medierne online producerer et kludetæppe af korte historie – ofte med en skrap eller sjov vinkel. Derudover bliver “klikbare” lister som “10 du bør vide…” mere og mere populære online og spredes hurtigt på de sociale medier. I industrien ses en tendens til at efterkomme forbrugernes efterspørgsel med en stigning af netop denne type historier.

Danskerne er globalt blandt de forbrugere med mest teknologisk indsigt, og har en enorm efterspørgsel efter nyheder. Tal fra januar 2015 viser, at 42,4% af danskerne læser et nyhedsmedie online på daglig basis. Derudover besøgte næsten 30% dagligt et landsdækkende dagblads hjemmeside, mens 22,5% af danskerne klikkede ind på en af public service mediernes hjemmesider1.

Sociale medier

Som et teknologisk avanceret land, er sociale medier og netværkstjenester særdeles  populære blandt danskerne. Det er især den yngre del af befolkningen der er aktive, men i de seneste år er de resterende aldersgrupper efterhånden kommet med1.

Specielt er antallet af ældre brugere i vækst, især drevet af deres anvendelse af smartphones. Når smartphonen først er anskaffet, tager denne aldersgruppe i høj grad mobilen, dens internetfunktion og de forskellige internettjenester til sig1.

Generelt er danskerne meget aktive på de sociale medier, med Facebook og LinkedIn som de mest dominerende.

Facebook besøges dagligt af 59% af danskerne. Mediet har i de seneste år specielt haft en fremgang blandt de voksne brugere, da de unge (under 30 år) bruger Facebook mindre hyppigt end før6.

LinkedIn har  1,77 mio. danske brugere , hvoraf størstedelen af brugere er +35. Mediet bruges primært af alle erhvervsaktive6.

Instagram har 24% af danskerne som brugere med op mod 770.000 månedlige brugere. Instagram er specielt populært blandt de 12-29-årige. Antallet af brugere er steget med 55% fra 2013-20146.

Twitter har endnu ikke  “fået fat” i de danske brugere. Til gengæld er de 18% af danskerne med en konto meget aktive på mediet. Twitter er især populært blandt politikere, journalister og sportsentusiaster6.

Snapchat er populær blandt danskere under 30 år, med ca. 50% af de 12-19-årige og ca. 25% af alle 20-29-årige som daglige brugere. Mediet har op mod 890.000 månedlige brugere6.

Medier i Norge

Nordmænd er blandt verdens mest ivrige dagbladslæsere og er generelt langt fremme på den teknologiske front7. Norge er både det land i Europa med størst penetration af internettet og sociale medier8. Denne udvikling afspejles også i medieforbruget, hvor der siden 2014 har været flere læsere af de online versioner af nyhedsmedierne9. Overordnet er medielandskabet i Norge er præget af relativt få, store daglige landsdækkende medier, et mindre antal daglige regionale dagblade og mange små lokale medier, der udkommer både på print og online. De landsdækkende medier er bl.a:

Medier i Sverige

87% af den svenske befolkningen læser i hverdagen et dagblad, enten i print eller online10. Det svenske medielandskab har få store nationale dagblade, mange mindre regionale dagblade og mange lokale ugeaviser11.

De trykte medier har over en længere periode haft faldende læsertal. Denne udvikling er sket parallelt med udbredelsen af onlinetjenester, hvor de trykte dagblades fald i abonnementer har oplevet en tilsvarende stigning i onlineabonnementer. Ændringen i svenskernes forbrugeradfærd betyder, at mange dagblade i dag gør en stor indsats for løbende at udvide og forbedre deres digitale tilstedeværelse, især ift. smartphone og tablets formater og apps12. De nationale dagblade er følgende:

Kilder

 1. Kulturstyrelsen rapport om Mediernes Udvikling i Danmark 2015
 2. Forbrugere i Norden elsker internettet
 3. Læsertal fra Index Danmark/Gallup 2. halvår 2016
 4. Infomedia
 5. Danskernes brug af nyhedsmedier 2013
 6. Brugen af sociale medier i Danmark
 7. Norway profile
 8. Social, Digital & Mobile in Europe in 2014
 9. Norwegian media barometer, 2014
 10. Swedish Media
 11. Svenske aviser
 12. Sweden: digital is better