4. Maj Kollegiet på Frederiksberg

Bertelsen & Scheving Arkitekter har gennem to år renoveret det gamle 4. Maj Kollegie på Frederiksberg. Da genåbningen af kollegiet nærmede sig i efteråret 2016, var det Frontpages opgave at skabe omtale om renoveringsprojektet i relevante medier.

4. Maj Kollegiet på Frederiksberg har en særlig historie som symbol på fred og forsoning efter 2. Verdenskrig, og det helt centrale for renoveringen har været at bringe de arkitektoniske symboler fra efterkrigstiden tilbage. Det er særligt kollegiets originale sprudlende farver, som er særprægede og opsigtsvækkende, som kendetegner arkitekt Hans Hansens funktionalistiske stil og ønske om optimisme for datidens traumatiserede unge.

Frontpage stod sammen med tegnestuen og kollegiets ledelse for en reception ved åbningen i efteråret, hvor udvalgte medier blev inviteret. De fik desuden tilsendt pressemateriale om kollegiets historie, symbolik og selve renoveringen samt en masse flotte billeder. Det var særligt arkitekt- og livsstilsmedier, der var inviteret, men også lokale medier fra Frederiksberg og omegn.

Resultatet af presseindsatsen blev flotte artikler i bl.a. BoBedre, Berlingske Søndag, Arkitekten (medlemsblad for Akademisk Arkitektforening) samt medier på Frederiksberg.