DHL

dhl, Public Relations, PR Strategi, Pressemeddelelse, Stakeholder Management

Frontpage hjælper DHL med PR-strategi og kommunikation, som spreder budskabet om Formel E-teknologien og en designkonkurrence gennem pressekontakt.

DHL er verdens største logistikvirksomhed. DHL var i 2014 med til at grundlægge Formel E, den elektriske udgave af Formel 1, blandt andet for at sætte spot på fremtidens bæredygtige transportteknologier. DHL annoncerede i november 2014 en idékonkurrence for designere og ingeniører med interesse i at skabe nye intelligente transportløsninger i storbyer, der trods emnet fik omtale.

Som en del af vores pressestrategi udsendte Frontpage pressemeddelelser og talte med relevante stakeholdere og medier for at identificere de bedste vinkler. Frontpage placerede invitationen til designkonkurrencen i de relevante fagmedier og digitale fora og løftede den teknologiske historie op til de regionale dagblade.

Hør mere om vores samarbejde med DHL – kontakt direktør Kirsten Dinesen på +45 22 17 03 39 eller kirsten.dinesen@frontpage.dk.