Marsh

Marsh, Communication Strategy, Newsletter, Social Media Strategy, Media Training, Public Relations, Press Releases, Strategic Consultancy, LinkedIn

 

Frontpage har formuleret en langsigtet, 360-graders kommunikationsstrategi inklusiv kommunikationsplatform, budskabsdokumenter, nyhedsbrev, medarbejderbrochurer, LinkedIn-strategi, uddannelse og medietræning af medarbejdere i LinkedIn mv. Frontpage varetager desuden de løbende PR-opgaver såsom pressemeddelelser og pressekontakt.

Marsh er verdens førende inden for forsikringsmægling og risikorådgivning og beskæftiger ca. 27.000 medarbejdere i over 100 lande. Marsh rådgiver hver dag landets største virksomheder i blandt andet risikoanalyse, skadeshåndtering og administration af forsikringsprogrammer.

Frontpage varetager løbende rådgivning om PR og presseaktiviteter. B.la. blev Marsh interviewet i forbindelse med World Economic Forum og optræder som ekspertkilde i medierne som her om fødevaresikkerhed og her om it-sikkerhed. Desuden bidrager Frontpage løbende med tekst og nyheder til intern og ekstern kommunikation. 

Hør mere om vores samarbejde med Marsh – kontakt konsulent Thomas Endelt Andersen på thomas.endelt@frontpage.dk.