QuickPot: dygtige lærlinge

QuickPot er en dansk værkstedskæde med 29 full service-værksteder fordelt over hele landet.

Frontpage håndterer løbende presse-indsatsen for QuickPot for at øge kendskabet til QuickPot, bl.a gennem erhvervsmedier, samt en række samfundsrelevante problemstillinger i medierne. Vi gør dette gennem udarbejdelse af pressemateriale og ved at være i tæt kontakt med relevante medier.

En af disse problemstillinger er, at alt for få unge mennesker søger ind på en erhversfaglig uddannelse som f.eks. mekanikeruddannelsen, og særligt kvinderne er i undertal blandt fremtidens mekanikerlærlinge. Frontpage arbejder derfor på at sætte fokus på dette i medierne, og samtidig sikre omtale af QuickPot som en attraktiv arbejdsplads for unge. Pressemateriale om casen “Alexandra er en af landets få kvindelige mekanikerlærlinge” skabte vigtig omtale af problemet på TV, bl.a TV2 GO og i flere nationale og regionale medier. Se et eksempel på presseklip her.
Hør mere om vores samarbejde med QuickPot – kontakt konsulent Emil Ulrichsen på + 45 40 72 11 07 eller emil.ulrichsen@frontpage.dk