Investor relations

Investor relations Frontpage PR og kommunikation, København

Kommunikation med fokus på investor relations skaber især værdi, hvis den når frem til professionelle udenlandske investorer og analytikere.

Hos Frontpage PR- og Kommunikation er vi specialister i at anvende digitale kommunikationsplatforme til investor relations gennem en unik database.

Vi har identificeret et stort potentiale for børsnoterede virksomheder i at kombinere målrettet digital annoncering med content marketing og PR. Det kan være videointerview på CFO- eller CEO-niveau, når der skal fortælles om f.eks. et kvartalsregnskab i helt kort form – evt. suppleret med skriftligt materiale.

Når professionelle investorer hos globale kapitalforvaltere, har en høj grad af kendskab til en virksomheds aktie og tillid til topledelsen, kan det bidrage til at øge likviditeten for aktien. Med det mål for øje kan vi hjælpe med at definere en digital annoncestrategi i bl.a. sociale medier til professionelle investorer i relevante markeder og sikre, at content marketing-kampagnen når den specifikke målgruppe, uanset om det er investorer, der har en specifik interesse i shipping, energi eller andre industrier. Af hensyn til fortrolighed i forhold til kunderne, kan vi ikke oplyse caseeksempler inden for dette område.

Kontakt seniorkonsulent Thomas Pedersen på + 45 60 62 93 90 eller thomas.pedersen@frontpage.dk for at høre mere om vores arbejde med investor relations.