Strategi

Kommunikationsstrategi - frontpage PR og kommunikation, København

Nyt mediebillede kræver kreative løsninger på tværs af digitale og trykte medier.En kreativ strategi kombineret med en kommunikationsstrategi kan hjælpe virksomheder til at blive klar på holdninger og budskaber, før de får egne ben at gå på i offentligheden.

Frontpage arbejder med kommunikationsstrategi ud fra en integreret strategi, hvor forskellige løsninger sættes i samspil for at nå kundens mål. Vi udvikler kommunikationsstrategier ud fra en model omkring, hvilken kontrol afsenderen har over budskabet. Modellen er udviklet af Kirsten Dinesen og anvendes på flere uddannelser inden for kommerciel kommunikation. Læs mere om modellen.

En kommunikationsstrategi tager udgangspunkt i kundens mål, definerer en stærk positionering i samarbejde med kunden, og beslutter og genkender de strategiske roller af forskellige kommunikationsdiscipliner og samspillet mellem traditionelle reklamekampagner, public relations, public affairs, direct marketing og web-aktiviteter i kombination med digital PR og search.

Frontpage samarbejder med forskellige grafikere, designere og programmører, alt efter opgavens karakter og omfang, imens nogle produkter bliver til i samarbejde med kundernes egne reklamebureauer og leverandører af grafiske ydelser.