Medietræning

At få et budskab til at fremstå troværdigt, klart og tydeligt kræver gennemslagskraft

I videnvirksomheder er kommunikationen decentraliseret og medarbejderne gjort til aktive kommunikatører på vegne af virksomheden. Virksomheder mangler derfor ofte konsistens i deres kommunikation, når en profil udtaler sig eksternt til medierne på vegne af virksomheden. For at skabe en konsistens i al kommunikation fra virksomheden, hjælper FrontPage med budskabstræning, at aflevere klare og entydige budskaber i interviewsituationer og skabe troværdig kommunikation.

I en medieverden, hvor der er krav til præcise formuleringer i et dynamisk miljø, er medarbejderen med til at forme virksomheden i mødet med centrale stakeholders, nuværende og potentielle kunder og samarbejdsrelationer, og levere gennemslagskraft i medierne.

Hør mere om medietræning ved at kontakte Kirsten Dinesen via kirsten.dinesen@frontpage.dk eller på +45 22 17 03 39.