Public affairs

Public affairs - Frontpage PR & kommunikation, København

Public affairs er i dag en langt mere integreret del af public relations, lige fra kontakt til politikere til at etablere en løbende dialog med interessenter.

Politiske processer blandt interessenter og politikere får en stadig større indflydelse på virksomheders vilkår og mulighed for at agere i markedet. Tilsvarende kan enkeltstående interesseorganisationer eller interessenter i dag påvirke meningsdannelsen omkring en virksomhed hurtigt og med stor styrke, enten gennem de traditionelle medier eller de sociale medier.

Frontpage public affairs og interessentkontakt faciliterer f.eks.

  • Kortlægning og analyse af kerneinteressenter og udviklingen i deres holdninger
  • Analyse af politiske risici og hvilke konsekvenser det kan have for virksomheden
  • Etablere dialog med interesseorganisationer, eksperter eller andre interessenter
  • Løbende opfølgning på enten overordnede eller branchespecifikke emner og løbende kontakt til kerneinteressenter
  • Politiske tendenser – hvordan vil de påvirke virksomhedens strategi på kort og lang sigt
  • Undersøgelser, f.eks. til brug for branchespecifikke emner, CSR-politik mv.

Kontakt direktør Kirsten Dinesen på +45 22 17 03 39 eller kirsten.dinesen@frontpage.dk for at høre mere om vores arbejde med public affairs.