Social Mediestrategi

Social medie strategi Frontpage PR og kommunikation København

Mange virksomheder har en eller flere profiler på sociale medier, men uden at have defineret en egentlig medie strategi og målsætning for, hvordan tilstedeværelsen på og brugen af sociale medier indgår i den overordnede kommunikationsstrategi.

En social medie strategi skal samtænkes med virksomhedens overordnede kommunikationsstrategi og PR-strategi, således at de initiativer der tages passer til målene. Brugt rigtigt giver sociale medier en unik mulighed for direkte at målrette marketing- og kommunikationskampagner, skabe brand awareness, samt at interagere og indgå i en dialog med forbrugerne.

Mange virksomheder møder en udfordring om at det kan være svært at navigere imellem de forskellige social medie-platforme og værktøjer. På Frontpage har vi erfaring med kommunikation via social medie-platforme – både med et B2B og B2C perspektiv – og ved, hvilken platform en virksomhed skal fokusere på, for at nå sine mål. For at lykkedes på sociale medier, er der således to grundlæggende elementer, som skal opfyldes: Der skal skabes relevant og værdifuldt indhold for modtageren – content marketing – samt kommunikeres via den rigtige platform til at ramme målgruppen.